dimecres, 5 de desembre del 2012

Breu valoració de les columnes populars realitzades el passat 10 de novembreBREVE  VALORACIÓN DE LAS COLUMNAS REALIZADAS EL PASADO DÍA 10 DE NOVIEMBRE
Plataforma de Lluita Contra les Retallades

En el marco de la acción sociopolítica de carácter clasista y unitaria promovida para difundir  la convocatoria de HG para el 14N,   constatamos que la única iniciativa capaz de concitar el  apoyo de los principales actores que  posteriormente intervinieron en la HG del 14N, fue la impulsada por la Plataforma con el formato ya conocida y practicado de las columnas por los barrios de la ciudad.  Sin duda una acción de marcado carácter clasista  y anticapitalista alejada de concepciones interclasistas  y reformistas y  con un fuerte efecto divulgador de la Huelga entre los miles y miles de personas que se cruzan con nosotros/as y a los/as que les hacemos llegar nuestras octavillas.  Sin embargo para mejorar su desarrollo es que necesario que para  futuras ocasiones analicemos mejor la forma de   aumentar la implicación de las organizaciones convocantes para lograr una mayor presencia  y  coordinar mejor los horarios, recorridos y distribución de efectivos.  Pese a todo ello, insistimos en la valoración positiva que  realizamos de la   actividad y, sobre todo, nos felicitamos del papel  asumido por la Plataforma mostrando su capacidad para promover este tipo de acción de masas.

También en relación a la preparación de la actividad resaltamos dos circunstancias sobre las que queremos hacer una valoración crítica y que, pese a no afectar en absoluto el desarrollo de las columnas, son una muestra de las diferentes categorías éticas y  políticas con las que trabajan en Alacant  diferentes organizaciones y personas. La primera es el intento de contraprogramación que sufrió la  actividad por parte del colectivo Toma la Plaza tras recibir por parte de alguno de los asistentes a la reunión abierta que convocó la Plataforma la semana anterior,  la información de que se iban a realizar las columnas.    Tanto la persona que filtró la información, como los que la aprovecharon han demostrado a las claras qué son  y hasta donde se puede contar con ellas.

La segunda cuestión es la denuncia pública que merece la actuación de la organización Republicanos que, sin participar ni implicarse para nada en la realización de la actividad, se limitaron a acudir a la convocatoria para repartir por las aceras sus octavillas y cuando acabaron con ellas no tuvieron ni la decencia de quedarse hasta el final de la marcha y se fueron. 

Pese a todo y creyendo necesario situar la crítica oportuna, insistimos en la intrascendencia práctica de estas actitudes.
 
PLATAFORMA DE LLUITA CONTRA LES RETALLADES
 
BREU VALORACIÓ DE LES COLUMNES REALITZADES EL PASSAT DIA 10 DE NOVEMBRE.
 
En el marc de l'acció sociopolítica de caràcter classista i unitària promoguda per a difondre la  convocatòria de VG per al 14N, constatem que l'única iniciativa capaç de promoure  el suport dels principals actors que posteriorment van intervenir en la VG del 14N, va ser la impulsada per la Plataforma amb el format ja conegut i practicat de les columnes pels barris de la ciutat.  Sens dubte una acció de marcat caràcter classista i anticapitalista allunyada de concepcions interclasistes i reformistes i amb un fort efecte divulgador de la Vaga entre els milers i milers de persones que es creuen amb nosaltres i als  que els fem arribar les nostres octavetes.  No obstant açò per a millorar el seu desenvolupament és  necessari que per a futures ocasions analitzem millor la forma d'augmentar la implicació de les organitzacions convocants per a aconseguir una major presència i coordinar millor els horaris, recorreguts i distribució d'efectius. Malgrat tot açò, insistim en la valoració positiva que realitzem de l'activitat i, sobretot, ens felicitem del paper assumit per la Plataforma mostrant la seua capacitat per a promoure aquest tipus d'acció de masses.

També en relació a la preparació de l'activitat ressaltem dues circumstàncies sobre les quals volem fer una valoració crítica i que, malgrat no afectar en absolut el desenvolupament de les columnes, són una mostra de les diferents categories ètiques i polítiques amb les quals treballen a Alacant diferents organitzacions i persones. La primera és l'intent de contraprogramació que va patir l'activitat per part del col·lectiu Toma la Plaza després de rebre,  per part d’algú dels assistents a la reunió oberta que convocà la Plataforma la semana anterior,  la informació  de que s'anaven a realitzar les columnes. Tant la persona que va filtrar la informació, com els que la van aprofitar han demostrat a les clares què són  i  fins a on es pot comptar amb ells.
 
La segona qüestió és la denúncia pública que mereix l'actuació de l'organització Republicans que, sense participar ni implicar-se per res en la realització de l'activitat, es van limitar a acudir a la convocatòria per a repartir per les voreres les seues octavetes  i quan van acabar amb elles no van tenir ni la decència de quedar-se fins al final de la marxa i es van anar.   
 
Malgrat tot i creient necessari situar la crítica oportuna, insistim en la intrascendència pràctica d'aquestes actituds.


dijous, 15 de novembre del 2012

Alacant: històrica jornada de lluita de la classe obreraLa Vaga del 14N ha estat, a l’igual que el 29S o el 29N, una jornada històrica per a la classe obrera i per a l’acumulació de forces a la ciutat d’Alacant. La classe obrera va saber respondre amb responsabilitat a les contínues agressions del capital, i les organitzacions de classe realitzaren un treball magnífic en la difusió de la Vaga, en la combativitat dels piquets, i en les massives mobilitzacions.
El transport, paralitzat
La lluita començà ben enjorn. Els primers piquets asseguraren el compliment dels serveis mínims a Correus i a Inusa. A la central postal, el 90% del torn de nit secundà la vaga, i només 5 treballadores acudiren als seus llocs, segons va poder comprovar el Comitè d’Empresa. A partir de les 5:00 del matí, l’activitat dels piquets es multiplicà, traslladant-se a les cotxeres de Masatusa i l’Alcoiana. Amb una forta i digna  presència sindical, les pìquets asseguraren el compliment dels abusius serveis mínims (25%) , i anunciaren el que serà el proper conflicte laboral a la comarca, ja que el conveni a l’empresa expira i la intenció de l’empresa és allargar la signatura d’un nou conveni i empitjorar les condicions laborals. Juntament amb les treballadores de l’empresa de transport, desenes de persones acompayaren el piquet, en una forta mostra de solidaritat de classe.
A més del bus, es va paralitzar el tramvia i en el trenet, amb un seguiment superior al 75% ; també es va paralitzar completament el transport ferroviari, cancel·lant-se totes les connexions amb Madrid i Barcelona i funcionant només els serveis mínims en les rodalies Alacant-Múrcia i Alacant-Sant Vicent. A l’aeroport de l’Altet ja s’havien suspès amb anterioritat una gran quantitat de vols, i al port només es va descarregar un vaixell.
Els polígons, sense activitat
Després dels piquets matinals al transport, l’activitat es traslladà als polígons. Grans empreses com Alcoa o Cemex es van paralitzar, i a la resta d’empreses l’activitat va disminuir considerablement, amb un seguiment d’entre el 50 i el 70%.
Els piquets informatius contiuaren la seua tasca a la Universitat d’Alacant. Allà, es bloquejaren amb barricades dues entrades i un piquet informatiu es concentrà a una tercera porta d’accés. També es tancaren les portes peatonals i només una porta de servei romangué oberta. L’activitat a la Universitat d’Alacant va ser inexistent, a l’igual que a la resta de centres educatius, on la Vaga tingué un seguiment del 60% en tots els nivells, una xifra similar a la sanitat.
A les 9:30 partiren des de diferents punts de la ciutat els 4 piquets informatius, que es trobarien passades les 12:00 al centre d’Alacant. El més nombrós va ser el que partí de la Universitat, que començà amb 300 persones i que sumà fins a 500 al llarg del seu recorregut..
Una manifestació massiva per cloure la jornada de lluita obrera
La jornada de lluita conclogué a la vesprada, amb una manifestació massiva i combativa. 100.000 persones van marxar entre Renfe i l’Esplanada, en una marxa que va paralitzar els accessos a la ciutat i reduí considerablement l’activitat dels comerços esquirols. A la mobilització, les organitzacions de classe de la ciutat agrupades al voltant de la Plataforma de Lluita Contra les Retallades agruparen milers de persones en diversos blocs molt combatius; així, els CUO, el Pcpe o l’Esquerra Independentista marxaren amb pancarta i consignes pròpies, a l’igual que Esquerra Unida.
 Agressions i intimidacions policials
D’altra banda, els piquets violents patrono-policials van fer acte de presència al llarg de tota la jornada. Ben enjorn, ja al primer piquet de correus, van començar a espentar els membres del piquet, per tal de provocar alguna reacció i començar a carregar. Els piquets van actuar amb serietat i disciplina i no van caure en les provocacions policials. Malgrat això, la Policia Nacional va agredir a 1 militant d’Endavant i 2 militants d’Arran quan a les 4:00 es dirigien a les cotxeres dels transports urbans de Masatusa; quan es dirigien al seu cotxe, una furgoneta d’antiavalots es va aturar i, porra en mà, va colpejar els 3 militants mentre els anunciava que “esto es para que sepáis aquí quién manda”. Un dels agressors, conegut popularment com “farlopas” va poder ser identificat.
Al llarg de tota la nit la policia secreta va acompanyar els cotxes dels piquets, i al matí militants independentistes es van haver d’encarar i increpar a dos secretes que els perseguien quan es dirigien a casa a descansar. La justícia poètica va comparèixer a la matinada, quan un Policia Nacional motoritzat va tenir un seriós accident de trànsit.

dimarts, 13 de novembre del 2012

dissabte, 10 de novembre del 2012

centenars de treballadores recorren els carrers d'Alacant convocant a la Vaga GeneralCentenars de treballadores s'han sumat aquest dissabte 10 de novembre a les marxes populars per la Vaga General que han recorregut els principals barris obrers de la ciutat d'Alacant. A la columna nord, que ha eixit de la porta de l'Hospital, s'han sumat 130 persones que han travessat els barris del Pla, Carolines i Sant Antoni, així com el mercat del dissabte instal·at al Pla. Els membres de la marxa no han deixat de cridar consignes combatives convocant a la Vaga General, al mateix temps que repartien milers d'octavetes als transeünts i comerciants dels carrers per on ha passat la Marxa. Al seu torn, la columna sud, integrada per 70 persones, ha eixit des de la Plaça de Ciutat d'Asís, traslladant-se des d'aquest barri al de la Florida, Benalua, i el centre de la ciutat.  A més de les constants consignes i del reaprtiment d'octavetes, han fet discursos davant d'establiments del gran capital, seus bancàries, i a la concentració permanent que els membres de la plataforma Stop Desnonaments d'Alacant estan realitzant a les portes de Bankia. Finalment, les dues columnes s'han trobat al Mercat Central d'Alacant, ple de gom a gom dels participants de les marxes i de les treballadores que habitualment fan les compres en dissabte, on s'ha tancat l'acte amb diverses intervencions polítiques convocant a la Vaga General el proper 14 de novembre

dilluns, 5 de novembre del 2012

dissabte 10: marxes populars per la Vaga General

El passat dimecres 31, a iniciativa de la Plataforma de Lluita Contra els Retallades, les organitzacions anticapitalistes de la ciutat i alguns dels sindicats convocants de la Vaga general es van reunir per a preparar les accions unitàries que estenguen entre les classes populars de la ciutat la necessitat de participar de la Vaga General. així, es va decidir convocar dues marxes populars per al dissabte 10 de novembre, a partir de les 10:30, que confluiran en la Plaça del Mercat::

Columna Zona Nord: - Eixida: des la porta de l'Hospital
Recorregut: Hospital - Plaça America - C/ Pinos - C/ San Mateu - Pio XII - C/ Zorrilla - C/ Sevilla - C/Calderón - Mercat Central 

Columna Zona Sud: - Eixida: des de la plaça de Ciutat d'Asís.
Recorregut: Ciutat d'Asís - Avda. Oriola - Plaça La Vinya - Avda. Aguilera - C/ Salamanca - Avda. Estació - Mercat Central

divendres, 2 de novembre del 2012

Intenses jornades de mobilització per la Vaga General


La feina preparatòria per a la convocatòria de la Vaga General s'ha inciat amb força a Alacant. El divendres 26, en un acte previst des de l'estiu i que amb la concreció de la mobilització obrera del 14N ha tingut una nova perspectiva, la Plataforma de Lluita Contra les Retallades va organitzar un acte polític al barri del Tossal. En efecte, la Plaça Joaquín María López es plenà de treballadores d'aquest popular barri per tal d'escoltar les 3 intervencions dels membres de la Plataforma, que explicaren els objectius i activitats d'aquest organisme, la seua visió de la crisi capitalista, i els motius per tal de secundar la Vaga General del 14N. 

Les setmanes prèvies desenes de membres dels col·lectius que integren la Plataforma (PCPE, CJC, Assamblea de Treballadores per la Vaga General, CUO, Endavant, Arran i l'Associació d'Amistat amb Cuba)  recorregueren el barri encartellant-lo de prpaganda i recollint fulles de signatures en defensa dels serveis públics i contra la seua privatització. La contundència i capacitat dels oradors, unit al gran interès dels assistents, situen aquest acte com aun avanç indubtable en la capacitat de la Plataforma de Lluita Contra les Retallades per estendre la seua feina entre les classes populars de la ciutat. l'acte el clogué l'actuació del grup G90 Bolchevique, que des del Vinalopó proposa un Hip Hop farcit d elletres combatives id e classe. Així mateix, al llarg de la recollida de signatures es va muntar un vídeo amb le spersones que van voler expressar la seua opinió i detallar com li afectaven les retallades


La intensa agenda d'activitats va tenir en el dimecres 31 d'octubre una altra fita, amb la convocatòria de la Jornada de Lluita per la Vaga General. Al voltant de 80 persones es van concentrar a les 19:00 a la Plaça de la Muntayeta. Les pancartes dels CUO i la CGT convocaren a la Vaga General del 14N en el marc de la lluita contra les retallades però també en la necessitat de superar el capitalisme. Així, els crits més habituals foren "Unitat Popular Contra el capital"; "Contra les retallades i la precarietat, vaga vaga vaga general", tot i que la constant megafonia musical de la CGT impedí una major extensió dels crits per la Vaga.


dilluns, 29 d’octubre del 2012

Avancem cap a la Vaga General

Els preparatius per a organitzar amb èxit la Vaga General del 14N ja estan en marxa a la ciutat d'Alacant i comarca. Les diferents organitzacions integrants de la Plataforma de Lluita Contra les Retallades ja han fet la seua valoració i convocatòria, com ara Endavant, el PCPE i els CUO. Així mateix, la Plataforma ha convocat a totes les organitzacions de classe de la comarca a una reunió el dimecres 31, a les 20:45 als locals del Casal Popular Tio Cuc (C/ Sant Leandre, 6) per tal de preparar les accions necessàries per a que la vaga siga un èxit en la conscienciació i mobilització de les treballadores, aturades, pensionistes i estudiants.

En aquest marc, les diferents organitzacions de la Plataforma de Lluita Contra les retallades participaran el dimecres 31, a partir de les 19:00h, en la concentració que tindrà lloc a la Plaça de la Muntanyeta, en motiu de la jornada de lluita i per la Vaga General convocada per diverses organitzacions.

divendres, 19 d’octubre del 2012

En marxa noves mobilitzacions contra les retallades i per la Vaga General

Després de la realització de diverses activitats mobilitzadores i formatives al voltant de la Setmana Europea contra la Privatització de la Sanitat, la Plataforma de Lluita Contra les Retallades d'Alacant continua el seu quefer diari amb noves mobilitzacions a la ciutat. El marc obert amb la convocatòria de Vaga General per al 31 d'octubre (per part de CGT) i per al 14 de novembre (CCOO i UGT, en el context de jornades de vaga també a Portugal i Grècia) obren nous escenaris en els quals enquadrar i orientar l'activitat habitual de la Platraforma en favor de l'autoorganització obrera i l'èxit de la Vaga General.

D'aquesta manera, ahir dijous 18 d'octubre una quinzena de membres de la Plataforma van instal·lar dues taules informatives al barri d'El tossal, a la plaça del Tossal i a la plaça Joaquin maría lópez, per tal d'arreplegar signatures en defensa dels serveis públics i contra la seua privatització, activitat que es contnuarà el proper dijous 25, i que tindrà la seua expressió més política el divendres 26 d'octubre, amb la realització d'un acte polític a la plaça Joaquín María López i un concert amb el grup de rap combatiu i compromès G90 Bolxevic.


divendres, 5 d’octubre del 2012

Finalitzen a Alacant les jornades de lluita en defensa de la sanitat pública

La Plataforma de Lluita Contra les Retallades desenvolupà al llarg d'aquesta setmana una important agenda d'activitats en el marc de la Setmana europea contra la pricatització de la sanitat i la Jornada internacional de lluita convocada per la Federació Sindical Mundial. Dimarts 2, a la seu d'Esquerra Unida, i dimecres 3, a la Universitat d'Alacant, José Barril, membre de l'Assemblea de Treballadores per la Vaga General, oferí sengles xarrades al voltant de les causes i les conbseqüències de la privatització de la sanitat. 

En elles, explicà les dinàmiques seguides pels diferents governs per a deteriorar la sanitat pública, com ara augmentar les llistes d'espera, disminuir els recursos humans i materials, infrautilitzar els recursos, promoure indisciplines, males pràctiques i corruptel·les, usar les infrastructures públiques per a usos privats, o incrementar els concerts i les externalitzacions. Barril incidí que la introducció de l'ànim de lucre en la gestió de la sanitat no ha estat exclussiva dels governs del PP, ja que també el tripartit català, el govern del Psoe a les Illes Balears o el de Zapatero van aprofundir en la política de privatitzacions, de la qual se'n beneficien bancs i constructores amb l'edificació i les concessions dels hospitals privats, quesón entre 4 i 5 vegades més cars que els públics.

El negoci sanitari per als oligarques resulta rodó; el ponent destacà, entre altres, la cessió gratuïta de sòl públic per a construir i gestionar entre 30 i 60 anys els hospitals privats, els cànons multimil·lionaris que anualment paguen les administracions a aquests hospitals, els desorbitats beneficis (d'entre el 15% i el 25%) que obtenen els accionistes, els elevats salaris dels directius, o la desatenció dels casos greus i econòmicament costossos.

L'activitat formativa i divulgativa tingué també una vessant mobilitzadora; el dimecres 3, una cinquentena de militants de la PLataforma de Lluita Contra les Retallades es van concentrar a les portes de la delegació de la conselleria de sanitat situada a la plaça de bous; al llarg d'una hora, desplegaren pancartes, repartiren centenars de manifestos, arreplegaren signatures contra les retallades i la privatització dels serveis públics, i cridaren consignes contra la crisi del capital i per la Vaga General.

dissabte, 29 de setembre del 2012

Setmana de Lluita Contra la Privatització de la Sanitat

En el marc de la Setmana europea de lluita contra la privatització de la sanitat i la jornada de lluita internacional convocada per la Federació Sindical Mundial, la Plataforma de LLuita Contra les Retallades d'Alacant ha organitzat les següents accions i mobilitzacions:
Dimarts 2 d'octubre, 20:00h, locals d'Esquerra Unida (c/Pintor Murillo). Xarrada: la teua salut en perill, causes i conseqüències de la privatització de la sanitat. A càrrec del membre de l'Assemblea de Treballadores per la Vaga General José Barril
 
Dimecres 3 d'octubre, 12:00h, sala Aifos de la Universitat d'Alacant.Xarrada: la teua salut en perill, causes i conseqüències de la privatització de la sanitat. A càrrec del membre de l'Assemblea de Treballadores per la Vaga General José Barril.
 
Dimecres 3 d'octubre, 19:30h, Direcció General de Sanitat (Plaça de Bous). Concentració contra la privatització de la sanitat.

dijous, 27 de setembre del 2012

Alacant es mobilitza en solidaritat amb la Vaga general a Euskal Herria

Més de 500 persones es van manifetsar ahir a Alacant en solidaritat amb la Vaga General a Euskal Herria i en reclam d’una nova vaga general en el marc de la jornada de lluita anticapitalista convocada  a la ciutat per l’Espai Crític Assembleari, que agrupa els col·lectius anarquistes de la ciutat i el 15M. A la mobilització se sumà, així mateix, la Plataforma de Lluita Contra les Retallades, que agrupa les organitzacions anticpaitalistes i de classe de la ciutat com ara el PCPE-CJC, Endavant, Arran, els Comitès per la Unitat de Classe, l’Assemblea de Treballadors per la Vaga General i l’Associació d’Amistat amb Cuba. La Plataforma de Lluita Contra les Retallades mobilitzà un nombrós, unitari, digne i combatiu bloc, que no deixà de cridar al llarg de tot el recorregut uni"unitat popular contra el capital, "la crisi dels banquers, que la paguen els rics, i no la classe obrera", "la reforma, les retallades, les aturarem amb la vaga" o "contra les retallades i la precarietat, vaga vaga vaga general".

Les convocatòries de la Plataforma de Lluita Contra les Retallades continuaran la setmana vinent, amb una xarrada dimarts 2 d'octubre sobre la sanitat pública i una concentració el dimecres, en el marcd e la setmana europea de lluita per la sanitat i la jornada de lluita convocada per la Federació Sindical mundial.

dissabte, 22 de setembre del 2012

Alacant: massiva mobilització en defensa de l'ensenyament públic


15.000 persones s'han manifestat hui dissabte pel centre d'Alacant per tal d'exigir més inversió i la fi de les retallades en educació. Amb aquesta primera mobilització del curs a la ciutat d'Alacant, s'inicia una tardor calenta en previssió de les contónues retallades socials i laborals que tant el govern espanyol com l'autòmic cotinuen aprovant setmanalment. L'inici del curs escolar ha palesat la greu situació dels serveis públics en general i de l'educació en particular, amb 20.000 alumnes afectats sense professorat a les comarques d'Alacant. A la multitudinària marxa s'han sumat amb pancarta i blocs propis les organitzacions anticapitalistes de la ciutat, com ara els CUO, els PCPE-CJC, la CGT i l'Esquerra Independentista (Endavant, Arran i Sepc), que han estat els més combatius i cridaners al llarg de l'hora i mitja que a durat la convocatòria.

Aquesta primera manifestació del curs a la ciutat tindrà la seua continuació el proper dimecres 26, on a partir de les 20:00 des de la Plaça de la Muntanyeta diverses organitzacions han fet una crida a la mobilització anticapitalista i en suport a la Vaga General a Euskal Herria.

divendres, 20 de juliol del 2012

Alacant avança cap a la Vaga General

Milers de persones es van manifestar ahir dijous 19 de juliol pels carrers cèntrics d'Alacant en resposta a les retallades socials i laborals aprovades pel govern espanyol, i en defensa dels drets socials i laborals de les classes populars. La marxa, que ocupà tot el seu recorregut, amb el carrer General Marvà, l'avinguda d'Alfons el Savi i la Rambla plenes a vesar, es transformà de l'habitual processó a una mobilització amb gran combativitat, predominant els crits i les consignes conra les polítiques neoliberals del govern espanyol i de la Unió Europea. Els sindicats oficialistes van xifrar l'assistència en 70.000 persones, mentres que la Policia Nacional la rebaixava a 35.000.

Amb aquest enorme èxit, la classe treballadora de la ciutat i de les comarques veïnes donava la seua empenta a l'objectiu principal de la marxa, que a banda de la protesta tenia una perspectiva més ampla: la d'acumular forces per a la convocatòria d'una nova Vaga General al setembre.

Les organitzacions de classe de la ciutat eixiren al carrer amb compromís i combativitat, com ara els nombrosos blocs del PCPE-CJC i de l'Esquerra Independentista (Endavant, Sepc i la nova organització de joves, Arran), i la digna i consolidada presència dels CUO, els Comitès per a la Unitat Obrera, que passa a passa van assentant el seu treball de base. "Hi ha solució, eixida de l'euro, l'OTAN i la Unió", "Visca la lluita de la classe obrera", "Som la força, som el treball, vaga vaga vaga general", varen ser algunes de les consignes més repetides en les dues hores que durà la mobilització. També la CGT participà, darrere una pancarta que cridava "ni rendir-se ni pactar, és hora de lluitar".

 


dilluns, 16 de juliol del 2012

Manifestació contra les retallades i en defensa dels drets socials i laborals

Després de les agressives retallades del capital contra els drets de les classes populars, les organitzacions de classe de la ciutat han convocat una nova manifestació en defensa dels drets socials i laborals de la classe obrera.


Dijous 19 de juliol, 20:00h, escales del Jorge Juan