divendres, 5 d’octubre de 2012

Finalitzen a Alacant les jornades de lluita en defensa de la sanitat pública

La Plataforma de Lluita Contra les Retallades desenvolupà al llarg d'aquesta setmana una important agenda d'activitats en el marc de la Setmana europea contra la pricatització de la sanitat i la Jornada internacional de lluita convocada per la Federació Sindical Mundial. Dimarts 2, a la seu d'Esquerra Unida, i dimecres 3, a la Universitat d'Alacant, José Barril, membre de l'Assemblea de Treballadores per la Vaga General, oferí sengles xarrades al voltant de les causes i les conbseqüències de la privatització de la sanitat. 

En elles, explicà les dinàmiques seguides pels diferents governs per a deteriorar la sanitat pública, com ara augmentar les llistes d'espera, disminuir els recursos humans i materials, infrautilitzar els recursos, promoure indisciplines, males pràctiques i corruptel·les, usar les infrastructures públiques per a usos privats, o incrementar els concerts i les externalitzacions. Barril incidí que la introducció de l'ànim de lucre en la gestió de la sanitat no ha estat exclussiva dels governs del PP, ja que també el tripartit català, el govern del Psoe a les Illes Balears o el de Zapatero van aprofundir en la política de privatitzacions, de la qual se'n beneficien bancs i constructores amb l'edificació i les concessions dels hospitals privats, quesón entre 4 i 5 vegades més cars que els públics.

El negoci sanitari per als oligarques resulta rodó; el ponent destacà, entre altres, la cessió gratuïta de sòl públic per a construir i gestionar entre 30 i 60 anys els hospitals privats, els cànons multimil·lionaris que anualment paguen les administracions a aquests hospitals, els desorbitats beneficis (d'entre el 15% i el 25%) que obtenen els accionistes, els elevats salaris dels directius, o la desatenció dels casos greus i econòmicament costossos.

L'activitat formativa i divulgativa tingué també una vessant mobilitzadora; el dimecres 3, una cinquentena de militants de la PLataforma de Lluita Contra les Retallades es van concentrar a les portes de la delegació de la conselleria de sanitat situada a la plaça de bous; al llarg d'una hora, desplegaren pancartes, repartiren centenars de manifestos, arreplegaren signatures contra les retallades i la privatització dels serveis públics, i cridaren consignes contra la crisi del capital i per la Vaga General.