divendres, 30 de gener de 2009

Els bancs i multinacionals continuen augmentant els seus beneficis

Font: Endavant-Alacant (30 de gener de 2009)

La Caixa d’Estalvis de la Mediterrània (CAM), la principal entitat bancària del sud del País Valencià, va anunciar ahir els resultats de l’any 2008. La CAM va guanyar 390 milions d’euros, un 1’20% més que el 2007. Com es pot deduir, la crisi no afecta a tots per igual. A aquesta magnífica quantitat la CAM no va sumar els 827 milions d’euros que va ingressar a compte de la venda de les seues participacions a l’elèctrica Unión Fenosa, i que li van reportar unes plusvàlues de 520 milions d’euros. LaCAM no ha computat aquest ingrés en el capítol dels beneficis (que haurien pujat a 910 milions) sinó que els ha destinat al capítol de “reserves”.

Altres bancs i multinacionals radicades als Països Catalans van presentar també ahir el seu balanç de beneficis. El Banc de València va fer públic que en el 2008 ha guanyat 150 milions d’euros (un 10’65% més que en 2007) i el Banc de Sabadell anuncià que si bé els seus beneficis havien caigut un 13’9% respecte a l’any anterior, la xifra total de guanys ascendia a ni més ni menys 674 milions d’euros. Finalment, Unión Fenosa comunicà que el 2008 els seus beneficis havien augmentat un 21’1%, fins arribar a la fabulosa xifra de 1200 milions d’euros.

Així, mentre el Govern continua amb la seua política d’ajuda financera als bancs, caixes i especuladors, aquests continuen mantenint els seus fabulosos benefici. Al mateix temps, la crisi ofega la classe treballadora, amb el continu augment de l’atur.