dilluns, 11 de maig de 2009

El veïnat d'Alacant, en lluita

El veïnat d'Alacant es revolica. Diferents alternatives i luites veïnals estan proposant, en els darrers temps, un canvi en el model de ciutat i de convivència veïnal. Fa dues setmanes ens referíem a la iniciativa d'un grup de veïnes de Carolines que havien okupat un solar municipal abandonat des de fa 25 anys i l'han transformat en un hort comunitari; la feina continua cada diumenge i ja es van consolidant els cultius i les plantes.
Ahir diumenge, centenars de veïnes de la Florida, Ciutat d'Asís i Benalua es van trobar al Pont Roig per celebrar un esmorzar popular i reivindcatiu. Mitjançant l'associació Salvem els Nostres Barris, centenars de persones s'han organitzat per tal de reclamar un gran Parc Central en els terrenys que hui en dia ocupen les vies del ferrocarril; el veïnat també rebutja la proposta de soterrament de les vies, i proposa el retranqueo de l'estació actual més enllà del Pont Roig i la construcció d'una estació intermodal. El soterrament no només impediria el planter d'arbres de gran port (amb la qual cosa el Parc es convertiria en apenes un jardí de gespa), sinó que a més suposaria un gran impacte ambiental i circulatori (es proposen dues vies d'accés a la ciutat de 6 i 4 carrils, una autovia urbana), patrimonial (destrcucció de l'actual estació, dels tinglados annexes, i dels sils fariners) i econòmic (soterrament de les vies, desmuntatge del Pont Roig, inutilizació dels accessos a l'Ave que actualment s'estan construint). Tant l'associació Salvem els Nostres Barris com la Plataforma Comarcal per la Mobilitat estan portant endavant una seriosa campanya de consciència i mobilització per portar endavant les seues iniciatives. Per a més informació, podeu veure l'excel·lent vídeo muntat per Artegalia per a la PCM on s'expliquen detalladament totes aquestes qüestions.