dimarts, 21 de juny de 2011

Malgrat la crisi, augmenten les hores extres

Una de les ferramentes d'explotació laboral que utilitzen els empresaris són les hores extres. Instruments que serveixen per a domar i neutralitzar la consciència de classe i la solidaritat mútua als centres de treball, ja que suposa un element discreccional que pot utilitzar l'empresari per a compensar amb més treball i salari els empleats més dòcils, per a domesticar-los en fer imprescindible les hores extraordinàries per arribar a uns ingressos dignes, o per a discriminar entre les obreres bones i les díscoles. Malgrat la crisi i les contínues queixes sobre l'aturada de l'activitat econòmica, les estadístiques publicades pel Ministeri de Treball espanyol indiquen que al País valencià les hores extraodrinàries, les que han estat comptabilitzades ja que de segur milers queden en negre, han augmentat.


Al llarg de l'any 2010 es van sumar, oficialment, 4.351.200 hores extraodinàries al País Valencià, que suposarien 543.900 jornades laborals de 8 hores. En el primer trimestre de 2011 ja s'han produït 971.500 hores extres, 21.400 més que en el mateix trimestre de l'any anterior.