dissabte, 4 de febrer de 2012

Ni reformes ni retallades: més atur al llarg del 2011

L'Enquesta de Població Activa publicada el passat 27 de gener torna a mostrar la dramàtica situació del conjunt de les treaballadores a les comarques d'Alacant i al País Valencià. Si bé en alacantencrisi utilitzem mensualment les dades del Servef, la informació que proporciona l'EPA és molt més precissa. Si bé el Servef dóna dades de le ciutats, pobles i comarques, només són relatives als demandants actius de treball: és a dir,només compatbilitza les treballadores que acudeixen a les seues oficines a inscriure's. L'EPA, pel contrari, proporciona la quantitat total d'aturats i en fa un desglosse per sexes, però només trimestralment i a nivells provincials, autonòmics i estatal.

En qualsevol cas, les recents dades publicades per l'EPA demostren la profunditat de la crisi capitalista i l'efecte negatiu que retallades socials, reformes laborals i ajudes públiques a la banca han tingut sobre la creació d'ocupació. L'atur, així, va crèixer en el País Valencià en 2011 un 11'36% (65.400 noves aturades). Les dades són aquestes:

Comarques d'Alacant: 242.000 aturades. Taxa d'atur del 26'47
Comarques d'Alacant: 103.500 dones aturades. Taxa d'atur femení del 26'24%
País Valencià: 641.300 aturades. Taxa d'atur del 25'45
País Valencià: 283.200 dones aturades. Taxa d'atur femení del 25'10%