dimecres, 11 de febrer de 2009

La patronal passa a l'ofensiva

Font: cnt

La setmana passada la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) va exposar les seues receptes empresarials contra la crisi “¡Es la nuestra!, tienen miedo y les podemos sacar lo que queramos”. Així és com degueren pensar els empresaris, ja que aquesta banda ha proposat el “Contracte de crisi”. Un efemisme amb el qual volen retallar els drets dels treballadors i eximir-se de les seues aportacions econòmiques a la societat. Les principals propostes de l'empresariat, que en cap moment han plantejat reduir els seus salaris o els seus marges de beneficis, són:

1. Abaratir els acomiadaments, amb una reducció en la indemnització dels 33 dies per any treballat actual als 20.
2. Reduir al 25% l'Impost de Societats
3. Reduir el 5% en les cotitzacions a la Seguretat Social
4. Reduir el 50% en l'Impost de Societat per a les Pimes.
5. Pagar la Seguretat Social les baixes laborals des del primer dia.
6. Ajornar 9 mesos el pagament de l'IVA
7. Ajornar 3 mesos el pagament de les quotes a la Seguretat Social