dilluns, 2 de maig de 2011

Torna a crèixer l'atur

La Reforma Laboral, les retallades socials, la reforma de les pensions, el Pacte Social i les mesures en favor del capital (com ara la previsible privatització de la CAM) tenen el seu complement en les dades de l'atur: les oficines del Servef registraren al mes de març 36.397 persones aturades al municipi d'Alacant i 50.204 a la comarca de l'Alacantí. El capital no deixa de mostrar la seua satisfacció davant de l'ingent exèrcit de reserva que li permetrà mantenir i ampliar la seua política d'explotació.
Per la seua banda, l'Enquesta de Població Activa, en les dades registrades al llarg del primer trimestre de 2011, deixa també xifres esfereidores: 211.200 aturades a les comarques d'Alacant (23'8%), 600.000 al conjunt del País Valencià (24'1%) i 1.471.700 a la totalitat dels Països Catalans (22'8%).